Fødsel

 

Fødslen registreres på grundlag af jordemoderens anmeldelse til sognet. Hvis I er gift, skal I ikke foretage jer noget. Hvis I ikke er gift, kan I vælge at indsende en erklæring om, at I ønsker fælles forældremyndighed, en omsorgs- og ansvarserklæring. Dette sker via www.borger.dk, hvor I finder fødsler under "Familie og børn". En sådan erklæring skal indsendes senest 14 dage efter fødslen. Det hele foregår ved hjælp af Nem ID - og er den eneste mulighed for anmeldelse. Hvis det ikke er muligt, skal man henvende sig til kordegn Jette Maul Nielsen på E-Mail - jemn@km.dk

 

Dåb

 

Man henvender sig til præsten inden seks måneder efter barnets fødsel. Ved dåb opgives navn og adresse på mindst tre og højst fem faddere. Præsten aflægger besøg i hjemmet før dåben.

 

Vielse

 

Kontakt præsten med henblik på at aftale dato. Herefter bestilles prøvelsesattest via www.borger.dk. Nogen tid før vielsen mødes man med præsten.

 

Navngivning/navneændring i forbindelse med vielse

 

Navngivning uden dåb og navneændring i forbindelse med vielse skal foretages via www.borger.dk. Evt. henvendelse i tvivlstilfælde til kordegn Jette Maul Nielsen på E-Mail - jemn@km.dk.

 

Begravelse/bisættelse

 

Henvendelse sker til præsten. Som regel kontaktes en bedemand vedrørende de praktiske spørgsmål.

 

​Kirkebil

 

Kirkebil til Gudstjenester og arrangementer i alle pastoratets kirker og i Hr. Sørens Hus kan bestilles på telefonnummer 40 41 88 27.

 

Den Danske Salmebog

 

Hvis du vil vide mere om alle de fantastisk dejlige salmer, som vi synger søndag efter søndag i vor Folkekirke, eller du måske har en linie fra en salme inde i hovedet, og du ikke lige kan finde ud af, fra hvilken salme din linie stammer, så kan du med fordel gå ind og søge på følgende hjemmeside http://www.dendanskesalmebogonline.dk/. Det er en fantastisk hjemmeside, hvor du med stor sandsynlighed kan finde svaret på dit spørgsmål. Her kan du også lytte til selve melodierne. Prøv siden - den er bare fantastisk god.